ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΙΜΠΙΛΙ

26 Ιουλίου, 2021

Ομάδα Ξηρολιβαδιωτών, τηρώντας το έθιμο, πήγε στο Ιμπιλί, με πεζοπορία, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στις 26.7.2021.

Comments are closed.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ