Φωτογραφίες Ξηρολιβάδου

31 Οκτωβρίου, 2014

Αρχείο Τάσου Βασιάδη

vasiadis 314
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 247
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 239
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 205
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 194
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis138
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis121
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis106
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis96
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis9

Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis4
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
ΤB Πρεβεζάνος
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Πηγάδι 1938 Φρόσω
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Πηγάδι Καπρίνη 1950
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Προφήτης Ηλίας 1950
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Σαρακατσάνικος αργαλειός1939
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Σαρακατσάνικος φούρνος
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Τόλης Βερόνα Τσαλέρα
Από το βιβλίο του Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Ξεκαλοκαίριαμα
Από το βιβλίο του Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Ιμπιλί παιδιά

Comments are closed.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ