Παλιές Φωτογραφίες Ξηρολιβάδου και ευρύτερης περιοχής

12 Οκτωβρίου, 2014

Σε αυτό το άρθρο θα αναρτούνται παλιές φωτογραφίες βλαχοφώνων Βέροιας, που είχαν για ξεκαλοκαιριά τους στα βλαχοχώρια Ξηρολίβαδο , Σέλι , Κουμαριά

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ΄Ξηρολίβαδο χουάρα μουσιάτα’
Οικογένεια Μπουσμπούκη

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ΄Ξηρολίβαδο χουάρα μουσιάτα’

Οικογένεια Καπρίνη 10ετία 1920

Βλαχόφωνοι Βέροιας – Αναπαράσταση βλάχικης οικογένειας -2012

Βλάχοι Βέροιας - Αναπαράσταση βλάχικη οικογένειας 2012

Αντώνης Κουκουτέγος με την νέα φορεσιά – Μεσοπόλεμος

αρχές 19ου αιώνα Φορεσιά με κιλότα

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα

Γάμος 1936

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Α. Σιορμανωλάκης

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Α. Χατζηγώγος

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

βλάχες στη Μπάρα

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Μεσοπόλεμος στο Ξηρολίβαδο

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Ξηρολίβαδο 1936150

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα

Στον προφήτη Hλία

Comments are closed.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ