Αποτελέσματα εκλογών για το νέο Δ.Σ.

30 Ιουλίου, 2008

Στις 29 Ιουλίου 2008 και ώρα 9μ.μ. στο πολιτιστικό κτίριο του χωριού, οι επτά πρώτοι πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι των εκλογών της 26Ης Ιουλίου για το Δ.Σ. και οι τρείς για την Ε.Ε. συνήλθαν σε σώμα για την ανάθεση των αξιωμάτων του Ομίλου.

Ομοφώνως έγινε ο καταμερισμός των αξιωμάτων στο το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Βασιάδης

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Τυφλίδης

Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Κόγια

Ταμίας: Ιωάννης Τσιαμήτρος

Μέλη: Γεωργίου Γεώργιος, Χασιώτης Βασίλειος , Φουρκιώτη Ελβίρα .

Επίσης ως υπεύθυνοι τομέων ορίστηκαν ως παρακάτω:

Έφορος Νομικού τμήματος Γεωργίου Γεώργιος

Υπευθ. Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Νεολαίας Αναστ. Τυφλίδης

Υπευθ. Καλλιτεχνικού τμήματος Τσιαμήτρος Ιωάννης

Υπευθ. τμήματος εκμάθησης Αναστασία Κόγια

Υπευθ. συντονισμού γυναικών
Ελβίρα Φουρκιώτη

Για την Ε.Ε. : Πρόεδρος: Αράβας Βασίλειος Μέλη : Κουμπουλίδης Λάζαρος, Τσιαμήτρος Απόστολος .

Οι εκλεγέντες ευχαριστούν τα μέλη του ομίλου που τους εξέλεξαν και διαβεβαιώνουν όλους ότι θα ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα που τους ανέθεσαν.

Ξηρολίβαδο 30 Ιουλίου 2008

Το Δ.Σ. Του Π.Ο.Ξ.

Comments are closed.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ