ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Π.Ο.Ξ.

13 Αυγούστου, 2010

Απο την Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010 στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, λήφθηκε ομόφωνα η απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του ισχύοντος καταστατικού του Ομίλου. Προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου στην επόμενη Γενική Συνέλευση να ψηφιστεί τον νέο καταστατικό. Ηδη στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Ξ. www.xirolivado.gr έχει αναρτηθεί το κείμενο του ισχύοντος καταστατικού προκειμένου να υπάρξει ευχέρεια υποβολής προτάσεων από όλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξεργαστεί ολες τις προτάσεις, πριν διαμορφώσει την τελική εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση του Π.Ο.Ξ.

Comments are closed.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ