ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

13 Αυγούστου, 2010

Στα πλαίσια της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του Ξηρολιβάδου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010 στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού παρουσία της Δημάρχου Βέροιας κ.Ουσουλτζόγλου Χαρούλας, συνήλθε παράλληλα και η Γενική Συνέλευση του Π.Ο.Ξ.
Στην Συνέλευση εκτός από τη Δήμαρχο συμμετείχαν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών κ. Δημήτριος Δάσκαλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Τοπ. Διαμερισμάτων κ. Νικόλαος Τσιαμήτρος, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ. Νικόλαος Μωυσιάδης, η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Βέτα Αρχοντάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντ. Τσιάρας, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας κ.Γ.Τροχόπουλος και πολλοί κάτοικοι του Ξηρολιβάδου. Μετά την ενημέρωση που εγένετο από την Δήμαρχο Βέροιας για την πορεία των έργων και την εξέλιξη του επίμαχου ζητήματος του υπερλατομείου της ΟΜΥΑ, παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Π.Ο.Ξ. κ.Αναστάσιο Βασιάδη πλήρης εισήγηση για το μοντέλο ανάπτυξης και τα ζητήματα της περιοχής. Συμπληρωματικές τοποθετήσεις έγιναν από τον Αντιπρόεδρο κ.Αναστ. Τυφλίδη, την Γεν.Γραμματέα κ.Αναστ. Κόγια, τον Ταμία κ.Γιάννη Τσιαμήτρο και τον Υπεύθυνο Νεολαίας του χωριού κ.Βασίλη Χασιώτη.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τον απολογισμό του Δ.Σ. και την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε ΟΜΟΦΩΝΕΣ επίσης αποφάσεις για το υπερλατομείο και την τροποίηση του ισχύοντος καταστατικού του ΠΟΞ.

Comments are closed.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ